A Magyar Pro Bono Díjról


w A díj alapítása

Az „Ügyvédek a Közjóért – Magyar Pro Bono Díj”-at a PILnet - Global Network for Public Interest Law a Magyar Ügyvédi Kamarával közösen alapította. Minden évben két díj kerül átadásra: egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd részére.

w A Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) összetétele

A Bizottság felkért tagjai: a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, valamint az előző év két pro bono díjazottja, egy gyakorlatorientált jogászképzést (jogklinika) képviselő szakember,  és a civil szektor egy reprezentatív képviselője.

w Kiválasztási kritériumok

A díjat egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd kaphatja meg. Az online jelölési ív segítségével bármely természetes, vagy jogi személy jelölhet egy vagy több ügyvédi irodát, illetve ügyvédet, akik az elmúlt évben kiemelkedő pro bono tevékenységükkel a közjót szolgálták. A PILnet a beérkezett online jelölések alapján egy listát állít össze, melyet továbbít a Bizottság részére. A Bizottság tagjai döntésüket önállóan  hozzák meg az alább felsorolt kritériumok alapján. Az egyes kritériumokra 1-10 pont adható. A PILnet a pontokat összesíti és ez alapján a listából  kiválasztásra kerül egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd, akik tárgyi díjazásban részesülnek.

 

A Bizottság az alábbi kritériumok alapján értékeli a jelölteket:

 

a) Jogi szolgáltatások ingyenes (pro bono) nyújtása magánszemélyek, társadalmi kezdeményezések és civil szervezetek részére.

b) Részvétel a  civil szektor erősítésében, illetve civil szervezetek létrehozásában és fejlesztésében.

c) Oktatási, képzési és egyéb jótékonysági tevékenységekben való ellenszolgáltatás nélküli (pro bono) jogi közreműködés, mely a civil társadalom, vagy az állampolgári részvétel előmozdítását célozza meg.

d) Részvétel olyan programokban és kezdeményezésekben, amelyeknek célja a hátrányos helyzetű, vagy meghatározott társadalmi csoportok joghoz való hozzáférésének fejlesztése.

e) Szociális vagy jogi jellegű társadalmi tevékenységben elért eredmény.

f) Önkéntesség népszerűsítése, szerepvállalás jogi önkéntes (pro bono) munkában.

g) A szerepvállalás önkéntesen, ingyenesen - ellenszolgáltatás nélkül történt konzultációban,  jogi tanácsadásban civil szervezetek részére, vagy civil szervezetek által segített egyéneknek, csoportoknak.

 

w A díj átadása

A díj átadása a minden év november közepén megrendezésre kerülő „Ügyvédek napja” rendezvény keretében,  a többi kamarai díj átadásával együtt történik.

Az eddigi díjazottak nevet az alábbi oldalon olvashatja.